Kingest OÜ - privaatsuspoliitika

Hinnapäringu saatmisel kinnitab külastaja, et on tutvunud veebilehe kingest.ee privaatsuse ja andmekaitse tingimustega ning aktsepteerib neid. Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil. Isikuandmete töötlemine toimub juriidilise kohustuse täitmiseks. Kingest OÜ töötleb kliendi isikuandmeid kooskõlas isikuandmete kaitse seaduses kehtestatud nõuetega.

Isikuandmete vastutav töötleja on Kingest OÜ.

Andmeid kasutatakse hinnapakkumise tegemiseks ja kontakti võtmiseks. Andmete hoiustamisel lähtume ka raamatupidamise seaduse nõuetest.

Juurdepääs isikuandmetele on ettevõtte töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada seonduvaid tehnilisi küsimusi ning osutada kliendile teenust. Kingest OÜ rakendab asjakohaseid turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.

Kingest OÜ võib koguda ka isikustamata andmeid, milleks võivad olla andmed tegevuse või aktiivsuse kohta kingest.ee veebilehel, mida kogutakse statistika ning parema teenuse pakkumise eesmärgil. Privaatsuspoliitikas käsitleme selliseid andmeid kui isikustamata andmeid.

Isikuandmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust e-posti teel. Kustutamise taotlusele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning täpsustakse andmete kustutamise aeg. E-posti teel esitatud isikuandmete ülekandmise taotlusele vastatakse hiljemalt kuu aja jooksul. Kingest OÜ kasutab kõiki abinõusid kliendi isikuandmete kaitsmiseks. Kliendil on igal ajal õigus tutvuda oma isikuandmetega ning nõuda nende andmete parandamist, sulgemist või kustutamist, välja arvatud juhul, kui seadus sätestab teisiti. Kui klient tunneb, et tema õigusi isikuandmete töötlemisel on rikutud, saab ta sellest teada anda pöördudes aadressil info@kingest.ee. Vajadusel on õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni poole.

 

Vaidluste lahendamine

 

Kui kliendil on Kingest OÜ osas pretensioone, tuleb need saata e-maili aadressile info@kingest.ee. Kui klient ja Kingest OÜ ei suuda lahenda vaidlust kokkuleppe teel, siis on kliendil võimalik pöörduda Tarbijavaidluste komisjoni poole.